خدمات حرفه‌ای در زمینه‌های مالی، حسابداری، مالیات و بیمه تامین اجتماعی

ارتباط با ما

تهران، خیابان آزادی

info@taraznegaran.ir

نمونه کار دسته بندی: مالیاتی

مالیاتی یعنی هر گونه وجهی که برای پرداخت به دولت وارد می‌شود. این شامل نوع بر درآمد، پول اخذ شده بر مصرف، سهم مربوط به بر ارث، نوع متعلقه به بر دارایی و سایر انواع مشابه است. مقادیری که افراد و شرکت‌ها باید پرداخت کنند، بسته به قوانین مالیاتی کشور خود و وضعیت مالی آنها تعیین می‌شود. مالیات‌ها معمولاً جمع آوری شده و برای تأمین هزینه‌های دولت، شامل خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش، امنیت و امور مالیاتی دیگر از آن استفاده می‌شود. این موضوع، یکی از شاخص‌ترین مباحث مالی در هر کشور است و به دلیل تأثیر قوی آن بر اقتصاد و جامعه، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این واژه همچنین به عنوان صفت به کار می‌رود و به مواردی اشاره دارد که با مالیات در ارتباط هستند. این آیتم، یکی از منابع تأمین مالی برای دولت است که از درآمد افراد و شرکت‌ها دریافت می‌شود. به طور کلی دو نوع به صورت مستقیم و غیرمستقیم دریافت می‌شوند و بیشترین قسمت از درآمد دولت را تشکیل می‌دهند. در مجموع، این واژه در حسابداری و مدیریت، بسیار مهم و تاثیرگذار است و لازم است هم به آن و هم به تمامی حواشی آن توجه کاملی شود. بی توجهی به آن و ندانستن قوانین مرتبط، زیان بزرگی را به شرکت وارد می‌کند.